Archiwizacja danych

 

We wszystkich przedsiębiorstwach można zaobserwować wzrost przetwarzanych informacji. Często firmy posiadają spore bazy danych, zawierające najważniejsze dla firmy wpisy, jak dokumentacja, dane kontrahentów, korespondencja czy księgowość. Ochrona danych powinna być priorytetem dla każdej firmy, a ich utrata może przynieść ogromne szkody, przestoje, wysokie koszty odzyskiwania danych lub konieczność ich odtwarzania na własną rękę.

Powodem utraty danych może być usterka sprzętowa, przypadkowe skasowanie, świadoma kradzież, działanie wirusów i in. Aby temu zapobiec, należy bezwzględnie w sposób ciągły zabezpieczać firmowe dane, a przede wszystkim regularnie wykonywać kopię zapasową, czyli tzw. backup. Można ten proces łatwo i skutecznie zautomatyzować.

Firma WOLS Usługi Informatyczne proponuje Państwu - w zależności od potrzeb - tworzenie backupów:

  • - na nośniki CD/DVD;
  • - na dyski przenośne/wymienne;
  • - na dowolny komputer;
  • - do specjalnie wyznaczonego serwera plików, który posiada zapasowe dyski twarde w systemie RAID, gdzie uszkodzenie jednego dysku nie powoduje utraty danych.

Gwarantujemy najkrótszy czas odtwarzania danych w przypadku awarii.